FREİGHT FORWARDING

Freight Forwarding Nedir ?

Freight Forwarding ülkemizi Taşıma İşleri Organizatörü: “Yük taşımacılığı alanında ilgili mevzuat uyarınca yetki belgesi veya faaliyet izni almış gerçek veya tüzel kişilerin imkân, kabiliyet ve kapasitelerini kullanarak kendi nam ve hesabına yük taşıması yaptırarak taşıma faturası/sözleşmesi düzenleyen, taşıma ile ilişkili depolama, paketleme, etiketleme, ambalajlama, sipariş yönetimi, gümrük, sigorta, dağıtım vb. lojistik işlemleri gerçekleştiren bir veya birden fazla taşıma türü kullanarak taşımacılık ve lojistik hizmetlerini sunmayı meslek edinen ve Bakanlıkça yetki belgesi verilen gerçek ve tüzel kişiler.”
tur
KONTEYNERLAR

KONTEYNER ÇEŞİTLERİ VE GÖREVLERİ

Özellikle denizyolu ile gerçekleştirilen taşımacılık seçeneklerinde konteynerler sıklıkla kullanılmaktadır. Konteyner, farklı boyutlarda tasarlanabildiği için taşımacılığı gerçekleştirecek tüm ürünlerde kullanılabilmektedir. Bununla birlikte farklı ihtiyaçları karşılayabilecek özel tarzda hazırlanan konteynerların 4 farklı türü bulunmaktadır.

DC Konteyner
HC Konteyner
Üstü Açılır Konteyner
Flat Rack Konteyner

Yukarıda verilen tüm konteyner tipleri, müşterilerin lojistik işlemlerinde çeşitli sorunlar ile karşılaşmaması için özel olarak tasarlanmaktadır. DC ve HC konteynerler genel olarak standart konteyner tipleri arasında yer almaktadır. Ancak üstü açılık ve Flat Rack konteynerler daha spesifik lojistik işlemlerinde tercih edilmektedir. Çeşitli konteynerlarla ilgili ayrıntılı bilgiler aşağıdaki gibidir.